top of page
Casual Business Meeting
Modern Work Space
Getting Coffee

מנהיג

עמדה פתוחה

מנהל

עמדה פתוחה

יועץ

iWe הוא צוות של יועצי ניהול עצמאיים עם ניסיון בניהול תפעולי.

 

הלקוחות שלנו הם חברות בינוניות באזור DACH ומעריכים את I&C על מומחיותם, הניסיון המעשי הרב, כמו גם כישורים שיטתיים וחברתיים. אנו מחפשים כעת יועצים יזמיים עצמאיים בגרמניה ובעבורה

יועץ ניהול (מ/ד/ד)
אזור DACH.

למי אנחנו רוצים לפנות:

הקריירה המקצועית שלך עד היום התאפיינה בתפקיד ניהולי במסחר, ייצור ו/או שירותים. את עסקי הייעוץ אתם כבר מכירים כמנהלי פרויקטים בשיתוף ייעוץ חיצוני, או ישירות מעבודה בחברת ייעוץ. אנו שמחים לפנות גם לאישי יועצים אשר כ-EPU היו רוצים כעת לנצל את פוטנציאל ההצלחה של קבוצת ייעוץ ממוקמת ומאורגנת בבירור. באופן אישי, אתה מרשים עם רמה גבוהה של זיקה ל-IT, הכישורים המובהקים שלך במתינות וניהול פרויקטים, וההתלהבות שלך מעבודת צוות.

משימות

אתה מייעץ לחברות במיקוד הייעוץ האישי שלך ונהנה מהמומחיות הטכנית ש-I&C מציעה בארבעה תחומי ייעוץ:

  • פיתוח מכירות: ייעול תהליכי מכירה, טרנספורמציה דיגיטלית

  • ייעוץ אסטרטגי: עיצוב ויישום אסטרטגיה; מודלים עסקיים דיגיטליים

  • ירושת חברה: מיזוגים ורכישות - תהליכים

  • ניהול תהליכים: ניהול תפנית, תהליכי שינוי

אנחנו מציעים לך

  • הצטרפות מקצועית להשקה מהירה בשוק כשותף I & C (מ/פ/ד)

  • הופעה מוכשרת תחת מותג מבוסס

  • מוצרי ייעוץ סחירים מתפיסת הרכישה ועד ליישום

  • השימוש בהפניות קיימות

  • יוזמות משותפות בתחום פיתוח יכולות כמו גם רכישה ויישום של פרויקטי ייעוץ

  • ערך מוסף אטרקטיבי מהשילוב של חופש יזמי ועבודת צוות

כשותף I & C (מ/פ/ד) אתה משתמש בהזדמנויות של שיתוף פעולה מובנה לפיתוח עסק ייעוץ משלך.

bottom of page